เพลงมาร์ชประจำวิทยาลัย 

 

มาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 

                                                  เรา KOMTECH หลอมหล่อหัวใจ เอาไว้ร่วมกัน                                           รวมจิตผูกพัน ยึดมั่นความดี เป็นจุดมุ่งหมาย          

              

                                      นําสําเภาทอง ประคองความรัก ฝาอันตราย                                                จะเป็นหรือตาย เทิดเกียรติศักดิ์ ที่รักบูชา

 

                                      ขาวแดงของเรา คือเลือดสีเดียว กลมเกลียวกันไว้                                       แม้อยู่หนใด ก็ไม่จางสี มากมีคุณค่า

                                           

                                      โอบเอื้อเกื้อหนุน ค้าจูนกันไว้ ป้องภัยนานา                                                    พร้อมจะฟันฝาผองภัยทั้งปวงเหมือนผึ้งหวงรัง

 

                                     วิชาดี มีคุณธรรม งามมารยาท                                                                     กล้าหาญองอาจ ไม่เคยอ่อนแอ มาแต่หนหลัง

 

                                     รักเกียรคีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูพลัง                                                              นี้คือมนต์ขลัง ที่สอนต่อกันมา

 

                                     เรา KOMTECH เลือดสีขาวแดง แหล่งรวมความรัก                                    ทุกคนตระหนักรักสามัคคี นั้นมีคุณค่า

 

                                    รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักอภัย และให้เมตตา                                                                 เพราะซึ่งคําว่า เลือดขาวแดง แห่ง KOMTECH

Visitors: 93,448